Dejme potomkům šanci ...

Fosilní paliva na naší planetě vznikala přírodními postupy po dobu několika stovek milionů let. Jejich spalováním se o ně zcela připravíme v následujících 200 letech. Jiná paliva nemáme. A co bude potom ... ?

Solární systémy jsou možnou cestou, jak dát našim potomkům šanci přežít déle než 200 let. Zkusme být světu příkladem ...

Nabídka systémů solárního vytápění a ohřevu teplé užitkové vody

Nabízíme osvědčená řešení pro solární vytápění a ohřev teplé užitkové vody, vhodná pro projekty novostaveb i pro zabudování do existujících systémů vytápění stávajících objektů.

Komplexní řešení solárního vytápění pro nízkoenergetické domy

Nejvyšší účinnosti a efektivity solárního vytápění umíme docílit, jestliže se můžeme prací našich odborníků podílet již na projektování budoucích nízkoenergetických staveb. Zakomponováním moderních systémů solárního vytápění do objektů již ve fázi jejich návrhu a následně výstavby lze dosáhnout vysoké energetické soběstačnosti staveb. Není výjimkou, že takto naprojektované a postavené objekty, jejichž součástí jsou námi dodané solární technologie, kryjí ve slunečných dnech 100% nejen vlastní energetickou spotřebu jak pro vytápění a ohřev TUV, tak i pro provoz elektrických spotřebičů, ale navíc vydělávají prodejem energetických a tepelných přebytků do svého okolí.

Napojení stávajících otopných soustav na moderní solární systémy

Nejčastějším způsobem realizace je však rozšíření stávajícího otopného systému s tradičním topidlem a otopnými tělesy o doplňkový systém solárního vytápění. Toto řešení zajistí vysoké energetické úspory v nákladech na vytápění a ohřev teplé užitkové vody ve slunečných dnech, ale i ve dnech s menší intenzitou slunečního svitu. Navíc lze tepelné přebytky v letních dnech využít k ohřevu vody ve venkovním nebo krytém bazénu.

 

Jádrem systému solárního vytápění jsou solární kolektory

Solární kolektory jsou základem solárního vytápěníTím, čím jsou pro tradiční systémy vytápění klasická topidla, jsou pro systém solárního vytápění tzv. solární kolektory. U solárního systému plní funkci topidla tím, že přeměňují světelnou a tepelnou energii slunečního záření na teplo, rozváděné do otopného systému teplonosným médiem instalačními rozvody. V jednotlivých místnostech je pak předáváno teplo pomocí otopných těles, případně pomocí teplovzdušných ventilátorů.

 

 

Dodáváme solární systémy vytápění, založené na solárních kolektorech těchto konstrukcí  :

Kapalinové solární kolektory

Kapalinové solární systémy vytápění využívají solární kolektory, jejichž teplonosným médiem je obvykle voda. Kapalinové solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody s odděleným primárním a sekundárním okruhem pak obsahují v primárním okruhu nemrznoucí směs, aby nedošlo k poškození systému v zimním období. Teplo se z primárního okruhu do sekundárních předává ve výměníku tepla

Více o kapalinových solárních systémech vytápění

 

Teplovzdušné solární kolektory

Teplovzdušné solární systémy vytápění využívají solární kolektory, jejichž teplonosným médiem je vzduch. Teplovzdušné solární kolektory jsou určeny pro teplovzdušné vytápění objektů vzduchem, rozváděným buďto pasívně výfuky anebo pomocí ventilátorů teplovzdušným systémem či vzduchotechnikou. Oproti kapalinovým solárním systémům mají nižší účinnost a není je možné použít k ohřevu teplé užitkové vody, ale zato nepotřebují prakticky údržbu a v zimě nezamrzají.

Více o teplovzdušných solárních systémech vytápění

 

 

Projektování, dodávky, montáže a servis solárních systémů

Nabízíme komplexní služby z oboru solárního vytápění objektů a výroby elektrické energie ze slunečního záření :

Více o nabídce realizací solárního vytápění

 

Pošlete nám Vaši poptávku na solární vytápění

 


Nabídka solárních fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny

Projektujeme, dodáváme, montujeme a servisujeme solární systémy pro výrobu elektrické energie. Provádíme realizace fotovoltaických systémů určených pro spotřebu jednoho objektu i velké solární elektrárny, složené z desítek i stovek fotovoltaických solárních panelů. Naše nabídka : 

Více o nabídce realizací fotovoltaických solárních systémů

Pošlete nám Vaši poptávku na solární fotovoltaické panely

 

 

 

 


Líbí se Vám tento web ? Dejte mu Váš hlas kliknutím na tlačítko sociální sítě :

Published on  21.09.2012