Dejme potomkům šanci ...

Fosilní paliva na naší planetě vznikala přírodními postupy po dobu několika stovek milionů let. Jejich spalováním se o ně zcela připravíme v následujících 200 letech. Jiná paliva nemáme. A co bude potom ... ?

Solární systémy jsou možnou cestou, jak dát našim potomkům šanci přežít déle než 200 let. Zkusme být světu příkladem ...

Proč se rozhodnout pro solární vytápění anebo fotovoltaiku

Solární vytápění již dnes není oblastí bádání vědeckých týmů a nadšených experimentátorů. Současné poznatky, technický pokrok i běžně dostupné technologie umožňují vyrábět solární kolektory, solární panely a komplexní řešení výroby tepla a elektrické energie za ceny, které si může dovolit prakticky každý vlastník obytného nebo průmyslového objektu.

 

1. důvod - zodpovědný přístup k životnímu prostředí

Spalování omezených zásob fosilních paliv za účelem krátkodobého zisku pocitu tepla je projevem sobeckého a nezodpovědnoho přístupu k přírodnímu dědictví, které by měl každý slušný člověk mít potřebu zachovat pro naše potomky. Teplo uložené ve fosilních palivech, které lidé spotřebují během jedné hodiny současné existence, vyráběla příroda tisíce let. Náhrada fosilních zdrojů energie za obnovitelné zdroje je tedy jedinou cestou, jak zachovat do budoucna existenci života na Zemi.

 

2. důvod - rychlá návratnost investice

Návratnost investic do solárního vytápění, solárního ohřevu teplé užitkové vody anebo do výroby elektřiny ze slunce se pohybuje v řádu několika let. Vše samozřejmě záleží na volbě technologie, konkrétního technického řešení, použitých materiálech, umístění solárních kolektorů, na klimatických podmínkách daného místa a v neposlední řadě také na profesionálně provedené instalaci a napojení solárních kolektorů a panelů na stávající systémy vytápění a ohřevu TUV.

 

3. důvod - dlouhá životnost

Životnost kvalitních solárních zařízení je 15 a více let, u dražších solárních řešení i 30 let. Opět platí jako kdekoli jinde - životnost komponentů pro solární vytápění závisí v prvé řadě na kvalitě materiálů, použité technologii, způsobu zpracování všech částí a také na tom, zda jsou montáž systému solárního vytápění a jeho napojení na otopný systém objektu provedeny důsledně podle postupů doporučených výrobcem technologie.

 

4. důvod - váhat znamená utrácet stále více

Vytápění objektů fosilními palivy anebo elektřinou vyrobenou z fosilních paliv je již dávno nejbolestivější položkou výdajů za jejich provoz a s nezadržitelným úbytkem světových zásob uhlí, ropy, zemního plynu a palivového dřeva se bude podíl nákladů na vytápění na celkových provozních nákladech domácností či firem neustále navyšovat. Odkládat rozhodnutí o pořízení solárního vytápění znamená, že nejen oddalujeme úspory za topení a ohřev teplé užitkové vody, ale především vydáváme stále více finančních prostředků za nákup fosilních paliv a za údržbu topidel k jejich spalování.

 

5.důvod - nevyžaduje odborné zkušenosti

Pořízení řešení na klíč pro účinné solární vytápění anebo výrobu elektřiny ze záření slunce je bezproblémovou cestou k zajištění Vaší částečné energetické nezávislosti našeho domu a k úspornému vytápění. Svěřit komplexní dodávku řešení našim kvalifikovaným odborníkům znamená pro každého zákazníka minimum starostí a zároveň záruku kvalitně provedené instalace značkové technologie s dlouhodobou životností a rozumnou dobou návratnosti investice. Je tedy i jistým Vaším krokem k reálným úsporám. 

 

 

 

 


Líbí se Vám tento web ? Dejte mu Váš hlas kliknutím na tlačítko sociální sítě :

Published on  21.09.2012