Dejme potomkům šanci ...

Fosilní paliva na naší planetě vznikala přírodními postupy po dobu několika stovek milionů let. Jejich spalováním se o ně zcela připravíme v následujících 200 letech. Jiná paliva nemáme. A co bude potom ... ?

Solární systémy jsou možnou cestou, jak dát našim potomkům šanci přežít déle než 200 let. Zkusme být světu příkladem ...

Vedou solární panely opravdu k úsporám ?

Využití solárních systémů nachází v dnešní době stále širší uplatnění. Kromě firem a společností se o využití solárních panelů začíná zajímat i široká veřejnost. Právě moderní výrobky totiž dávají možnost využití solární energie i na rodinných domech. Důvod ke zvýšené oblibě je jednoznačný. Hlavním důvodem jsou úspory financí za energie. Sluneční svit je energií, která je pro všechny zdarma. Dokáží ale solární panely na střeše domu nebo na zahradě opravdu šetřit výdaje?

Odpověď je jasná – s moderními technologiemi jednoznačně ANO

Ostatní druhy energií (elektřina, ale i plyn nebo uhlí) se neustále zdražují a nedá se předpokládat, že by se tato situace měla nějak měnit. Zato sluneční energie si svou cenu zachovává stále stejnou – ZDARMA. Díky neustálému vývoji této oblasti jsou solární panely na stále vyšší technické úrovni.

Jednoduše řečeno, moderní solární panely dokáží zachytit a zpracovat maximální množství slunečního svitu, který následně dále využívají. Zatímco ještě před několika lety bylo množství zpracované sluneční energie v porovnání s dnešními výsledky minimální, dnes už se jedná o naprosto spolehlivý a výkonný zdroj energie, se kterým jsme se již naučili pracovat.

 

Jak se dá sluneční záření využívat?

Základem efektivního využívání sluneční energie je správná volba solárních panelů. Na trhu jsou totiž 2 druhy panelů, které mohou na první pohled vypadat stejně, ale využití mají zcela odlišné.

 

• Solární kolektory – vytápění a ohřev vody

Schema - solární vytápěníPrvním druhem panelů jsou solární kolektory. Jejich využití je především v oblasti vytápění domácností a ohřevu teplé užitkové vody. Mohou být využity do dvou druhů vytápění domácnosti.

Prvním druhem je kapalinové solární vytápění - pro svůj chod využívají proudění vody přímo v kolektorech, kde se ohřejí a následně putují i do topného systému.

Druhou možností je teplovzdušné solární vytápění, při kterém je teplonosným médiem je vzduch proudící kolektorem, který je pak rozváděn do vytápěných místností. Existuje i možnost výroby tepla z elektřiny, získané solárními články, ale zde již musíme počítat s malou efektivitou systému.

 

• Fotovoltaické panely – výroba elektrické energie

Zatímco funkce solárních kolektorů je především v ohřevu vody nebo vzduchu, fotovoltaické panely přináší zcela jinou možnost využití. V jejich konstrukci je totiž obsažena vrstva polovodičů, které dokáží sluneční energii přeměnit na elektrickou. Vyrobenou elektrickou energii, můžeme v domácnosti dále využívat, anebo její přebytky prodávat do veřejné elektrické sítě za státem garantované výkupní ceny.

 

Jaká je návratnost investice

Návratnost investice do solárních kolektorů a fotovoltaických panelů a závisí na velikosti plochy solárních panelů, jejich typu, na klimatické oblasti a průběhu počasí, na orientaci panelů, případně na existenci mechanismu automatického natáčení panelů ke slunci během dne.

Obecně se dá říci, že návratnost investice se s dnes vyráběnými solárními panely pohybuje od 8 do 15 let.

Který druh bude pro vaši domácnost ideálním řešením?

Každá domácnost má na provoz odlišná specifika a také odlišné nároky. Nedá se tedy říci, že by byl jeden druh využití solární energie užitečnější a výkonnější, než ten druhý. Pokud si chcete být naprosto jistí správným výběrem, volte raději nejprve konzultaci s odborníky a profesionály v tomto oboru. Naši odborníci na solární systémy spočítají, jaké řešení by bylo pro vaši domácnost ideální. Zabráníte tak neefektivně vynaloženým nákladům a budete se dlouhé roky těšit s dosažených úspor.

 

Published on  05.10.2013